Kant noch (geluids-)wal
Kant noch (geluids-)wal

Kant noch (geluids-)wal

In 2020 is de klimaatambitie van de gemeente Eersel door ESA en VVD naar beneden bijgesteld. Velden met zonnepanelen (op 1 locatie na) zijn sindsdien niet meer gewenst. Alle pijlen werden gericht op een ambitieus project, namelijk het realiseren van een energieopwekkende en geluidswerende wal. Dit project zou volgens de coalitie alleen maar voordelen hebben: het zou een flinke bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie, de wal zou er mooi groen uitzien, je zou er kunnen wandelen, het zou geluidsoverlast bij omwonenden verminderen én de gemeente Eersel zou het niet hoeven te betalen. Kortom: WIN-WIN-WIN-WIN-WIN.

Bij de raadsvergadering op 31 mei besluiten we of we het voorgestelde voorkeursscenario verder willen onderzoeken. Wij zijn hier op tegen. Het voorkeursscenario lijkt namelijk geen enkele belofte in te lossen. Want wat is er van de groene, energieopwekkende geluidswal geworden in dit voorstel? Het voorkeursscenario houdt in dat 85% van het project helemaal geen wal is, maar een geluidsscherm, het project zou minder dan 10% van onze opgave aan duurzaam op te wekken energie realiseren (wat we daar tevens niet kwijt kunnen op het overvolle stroomnet) en het project kost meer dan 11 miljoen euro! Ook wordt veelvuldig in dit voorstel voorgesorteerd op de (eventueel) te realiseren parkeergarage bij de afslag Eersel als zogenaamde ‘koppelkans’, waardoor het gevaar bestaat dat we een wal krijgen met de Hub eraan vastgeplakt. We weten als raad zelfs nog niet eens wat het daadwerkelijke effect van de beoogde 3dB geluidsreductie (de minimaal hoorbare afname van geluid) in de praktijk betekent voor omwonenden. Dit voorstel begint op een onrealistisch stokpaardje van de coalitie te lijken, dat in werkelijkheid in niets lijkt op wat er beloofd is en dat onbetaalbaar is. Kortom, het raakt wat ons betreft kant noch wal.

Wat willen wij dan wél? Al jarenlang pleiten wij voor een geluidswal naast de A67. Wij willen dit project terugbrengen tot realistische proporties. Een sobere, groene geluidswal bij de Hees en het Oeienbosch die zorgt voor een verbetering van het leefklimaat van omwonenden. Geen scherm en geen Hub. De energie die we op moeten wekken om onze doelstellingen te bereiken doen we niet daar, maar in Wintelre. Daar kunnen we deze stroom wél terug leveren aan het netwerk. Ook zijn we dan niet afhankelijk van wanneer (en of) dit project van de coalitie ooit werkelijkheid wordt.

Namens PvdA-GroenLinks Eersel,

Daan van den Broek

Bron foto Geluidswal A2 Leende ED 28 mei 2021