PvdA Groenlinks Eersel
Onze mensen

Onze mensen

Raadsleden

In de gemeenteraad van Eersel is PvdA-GroenLinks op dit moment vertegenwoordigd met drie raadsleden.

Frank Cools

Nadat hij van het Rythovius College kwam verhuisde Frank (1970) van Knegsel naar Maastricht om rechten te gaan studeren. In 2013 keerde hij met zijn jonge gezin terug in het ouderlijk huis en is hij actief geworden bij PvdA-GroenLinks Eersel. Hij is erg bezorgd over dat het voor starters op de woningmarkt financieel niet haalbaar is om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. Wat de toekomst van onze kinderen betreft vindt hij dat de energietransitie een noodzakelijke opgave waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. Als lid van Heemkundekring De Hooge Dorpen is hij geïnteresseerd in ons Kempische erfgoed en staat het behoud van het landelijk karakter van onze dorpen bij hem hoog in het vaandel. Frank zit sinds 2022 in de gemeenteraad, ook is hij onze fractievoorzitter. In zijn werkzaamheden voor de gemeenteraad bedrijft hij politiek op een manier die hoort bij deze tijd.

@: f.cools@eersel.nl
Tel: 06 – 50 222 628

Tamara Maas

Van 2006 tot 2010 is Tamara al eens raadslid geweest voor PvdA-GroenLinks en nu zit ze sinds 2022 weer opnieuw in de raad. In de tussenliggende jaren was Tamara (geboren in 1970) lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente en van de ondersteuningsplanraden van basis en voortgezet onderwijs (passend onderwijs).
Zij werkt als kinderfysiotherapeut in Eindhoven en Bladel en is daarnaast voorzitter van Herenboerderij de Kempen, een initiatief om te komen tot een natuur inclusieve coöperatieve boerderij.

@ t.maas@eersel.nl

Willem de Laat

Willem is als kind met zijn ouders naar Eersel verhuisd en woont daar nu nog met zijn vrouw en twee dochters. Hij werkt als Functioneel Beheerder bij het Maxima Medisch Centrum. Hij is van 2006-2022 raadslid geweest voor PvdA-GroenLinks en ook een tijd de fractievoorzitter geweest.
“De reden waarom ik commissielid ben is, omdat ik het belangrijk vond om ook wat terug te doen voor de maatschappij. Ik wil graag dat mijn kinderen en eventuele kleinkinderen later, kortom de komende generaties, net zo’n mooi leven kunnen hebben op deze aarde in Nederland en specifiek Eersel, als dat ik heb gehad.
Het allermooiste aan Eersel vind ik het dorpse wonen, terwijl je toch alles bij de hand hebt.

@: w.delaat@eersel.nl


Commissieleden

Wij hebben namens PvdA-GroenLinks Eersel drie commissieleden.

De week voorafgaand aan de raadsvergadering is er een commissievergadering. De commissieleden mogen wel mee debatteren tijdens de commissie vergaderingen, maar hebben geen stemrecht.

Maurice Pennings

Maurice (geboren in 1968) woont sinds 2009 met veel plezier met zijn gezin in Eersel. Naast zijn werk in de ICT is hij vrijwilliger bij een buitenhuis van Lunet in Eersel. Solidariteit is zijn belangrijkste drijfveer. Daarom is het voor hem logisch om ervoor te zorgen dat iedereen kansen krijgt en het milieu ook voor volgende generaties zo gezond mogelijk blijft.

@: m.pennings@eersel.nl

Tel: 06-46232258

Heike Peels

Heike Peels (geboren in 1992) uit Knegsel, is op dit moment commissielid van onze partij en dat doet ze met veel plezier. Na het afronden van de studie diergeneeskunde in Utrecht, woont ze nu weer met haar vriend in Eersel. En werkt ze als dierenarts in Duizel.

@: h.peels@eersel.nl
Tel: 06-19814918

Kirsten Floren

Kirsten is geboren en getogen in Duizel. Ze studeerde criminologie en strafrecht in Leiden en Maastricht en keerde daarna terug naar Duizel. Nu is ze werkzaam als jurist. Sinds 2022 is ze commissielid.

@ k.floren@eersel.nl


Fractie-plus

De fractie-plus is het wekelijkse overleg van fractieleden plus enkele partijgenoten. Tijdens dit overleg wordt de politieke agenda besproken. Daarnaast komen allerlei onderwerpen aan bod die de gemeente kunnen raken. Dit overleg dient als klankbord voor de fractie.

Peter van Wijngaarde

Peter van Wijngaarde (geboren in 1956) woont in Knegsel en is daar actief lid van de Dorpsraad. Voor mensen met MS organiseert hij voor de regio Brabant Zuid-Oost lotgenotencontact.
Na 34 jaar dienstverband bij de Rabobank Groep is het logisch dat Peter voor onze partij voornamelijk de onderwerpen met het financiële raakvlak volgt.

Chris Tönissen

Chris Tönissen woont al jaren in Eersel en is vanaf het begin lid van PvdA-Groenlinks Eersel en is ook oud wethouder geweest.
“Zeker in deze tijd verdienen Solidariteit, Milieu en Duurzaamheid weer meer de aandacht. Ik geloof dat er weer meer balans moet komen tussen economie en sociaal maatschappelijk welbevinden. Wij veranderen de wereld niet maar we kunnen wel ons steentje bijdragen op Eerselse Schaal.”

Huub Ambrosius

Huub is sinds 1984 woonachtig in Steensel en vanaf 1994 betrokken bij de politiek in Eersel. Eerst als raadslid voor VOS’94 en Zesplus. Daarna mede oprichter van de PvdA-Groenlinks Eersel en de eerste jaren als voorzitter van het bestuur. Huub is sinds februari 2020 met pensioen en sindsdien actief in de dorpsraad van Steensel als voorzitter van de werkgroep Natuur en Buitengebied. Verder is hij actief in de weidevogelbescherming.


Bestuur

Het bestuur van de Eerselse PvdA-GroenLinks bestaat uit de volgende drie personen.

Heike Peels

Voorzitter

Fon Verhoeven

Secretaris

Maurice Pennings

Penningmeester