PvdA Groenlinks Eersel
Levendige dorpskernen

Levendige dorpskernen

Wij van PvdA-GroenLinks willen vergrijzing van onze dorpen tegengaan en zorgen voor levendige dorpskernen waar jong en oud graag wil wonen.

  • De leefbaarheid van de dorpen blijft een belangrijk aandachtspunt. Dorpen blijven vooral aantrekkelijke leefomgevingen voor gezinnen met kinderen. In ieder dorp hoort een basisschool.
  • Geen toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling ondanks uitbreiding van Eindhoven Airport. 
  • Onnodig doorgaand (vracht)verkeer door de dorpen wordt geminimaliseerd. Fietsers, voetgangers en mensen met beperkingen kunnen rekenen op extra bescherming. 
  • Zolang er nog geen geld is uitgegeven aan de verhuizing van de Jacobusschool, zien wij nog mogelijkheden dit besluit terug te draaien.
  • De groei van Eindhoven Airport mag de kwaliteit van de leefomgeving in onze dorpen niet nadelig beïnvloeden. Dus geen acceptatie van meer geluid en luchtverontreiniging. Daarnaast moet Eindhoven Airport zich aan de afspraken houden, zeker m.b.t. de opstijg- en landingsroutes.

Benieuwd naar onze andere standpunten?