PvdA Groenlinks Eersel
Lokaal

Lokaal

Het gemeentebestuur is er voor alle inwoners van Wintelre, Vessem, Knegsel, Duizel, Steensel en Eersel. Van Boksheide tot Mostheuvel en van Donk tot Stevert. Voor alle kernen hebben wij evenveel aandacht. Een belangrijk punt is dat onze dorpen aantrekkelijk en leefbaar blijven: in ieder dorp een basisschool, een ontmoetingsplek en sportvoorzieningen. Om dat te bereiken moeten er voldoende betaalbare woningen in onze dorpen worden gebouwd. Daarbij is het van groot belang dat ook de jeugd een woning kan vinden. De hele gemeente moet haar landelijke en groene uitstraling behouden zodat iedereen zich er thuis blijft voelen. In samenspraak met onze bewoners investeren we in alle aspecten van onze leef- en woongemeenschap.

Waar gaan we voor?

 • Meer betaalbare woningen bouwen. Meer woningen en sociale huur- en koopmogelijkheden met voorrang voor starters uit de eigen gemeente. Landgoederen of dure huizen hebben geen prioriteit.
 • Wij verplichten projectontwikkelaars tot het realiseren van minimaal 40% sociale woningbouw bij bouwprojecte
 • We willen ook inzetten op creatieve oplossingen zoals tiny houses, woningdeling, woningsplitsing, rugwoningen.
 • Faciliteren en ondersteunen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) i.r.t. bouwinitiatieven
 • Iedereen die een directe betrokkenheid heeft bij toekomstige, ruimtelijke plannen worden daar in een heel vroeg stadium over geïnformeerd. Beter vooraf informeren dan achteraf confronteren.
 • De Dorpsraden moeten een duidelijke rol hebben binnen de gemeente.
 • In de dorpen waar daar behoefte aan is komt er een dorpsondersteuner.
 • Sportclubs hoeven niet gedwongen te worden om te fuseren.
 • Geen megaparkeergarage (verkeershub) en megahotel bij de A67.
 • Lokale lasten (zoals de OZB) houden we zo laag mogelijk.
 • We investeren in samenspraak met onze bewoners in de leefbaarheid van onze dorpen: bijvoorbeeld de Eindhovenseweg in Steensel, het project Rondom de Meren in Wintelre of de bestemming van het kerkgebouw in Knegsel.
 • Een betere (buurt)busverbinding voor alle kernen van onze gemeente.
 • Een busverbinding van Wintelre naar Eindhoven Airport (aansluiting op OV).
 • Maximale snelheid van 30km/u in de hele kern van Eersel waarbij doorgaand verkeer kan worden omgeleid over de Diepveldenweg en de N79.
 • Er wordt een start gemaakt met de nieuwbouw aan het Verlengde Aangelag in Wintelre
 • Start maken met de aanleg van het Toegankelijk Ommetje in Wintelre. (Rolstoelpad).
 • Steun aan Stichting Hart voor Knegsel voor het ontwikkelen van een conceptplan.
 • Op afzienbare termijn gaat Eersel deel uitmaken van één grote Kempengemeente, samen met bij voorkeur Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Dat brengt voor alle inwoners van de Kempen meer voorzieningen op betaalbare wijze binnen handbereik. Bovendien verhoogt het de bestuurskwaliteit.

Benieuwd naar onze andere standpunten?