PvdA Groenlinks Eersel
Groen

Groen

De behoeften van de mens zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur en het klimaat waarin wij leven. De klimaatverandering leidt tot grote veranderingen en problemen in de wereld. Als Eerselse gemeenschap moeten wij daar ook ons steentje aan bijdragen en moeten wij betekenisvolle stappen zetten voor een duurzamere toekomst. Onze natuur -die zwaar onder druk staat door een toename van monocultuur in de landbouw, stikstofuitstoot en groeiende bevolking- willen we koesteren en versterken. Wij doen ons best de biodiversiteit te verhogen. Wij dromen van landelijke gebieden waar de natuur haar plaats behoudt. Het faciliteren van de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen is ook een taak van de gemeente.

Waar gaan we voor?

 • Na vier jaar stilstand gaan wij onze energiedoelen wél halen! Eersel energieneutraal in 2030 (49% CO2-reductie in 2030).
 • De opbrengst van grootschalige energieopwekking is voor de directe omgeving, niet voor grote energiemaatschappijen.
 • Investeren in nieuwe natuur en biodiversiteit. De vogelakkers worden uitgebreid en de aanleg van voedselbossen wordt gestimuleerd.
 • Omvormen van de intensieve veehouderij en stimuleren van biologische en natuur-inclusieve landbouw.
 • Energiearmoede moet voorkomen worden. We gaan voor een betrouwbaar, betaalbaar en rechtvaardig duurzaam energiesysteem.
 • In elke kern moeten voldoende openbare laadpalen beschikbaar komen.
 • We gaan de haalbaarheid van laadpunten in lantarenpalen onderzoeken.
 • Duurzame bedrijventerreinen. We revitaliseren de Haagdoorn, samen met de Industriegroep en we maken het terrein duurzaam en groen.
 • Verbod op vuurwerk. Een grote professionele vuurwerkshow in ieder dorp is mooier, veiliger, minder belastend voor het milieu en dieren en bovendien veel gezelliger.
 • Wij steunen de aanleg van een energieopwekkende geluidswal naast de A67 als deze financieel haalbaar is en er een significante hoeveelheid duurzame energie mee wordt opgewekt. Hiervoor zal verder gekeken moeten worden dan de smalle strook naast de snelweg.
 • Optimaal stimuleren van particulieren en bedrijven om alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen.
 • Windmolens zijn geen taboe.
 • Als het ruimtelijke inpasbaar is zal de gemeente meewerken aan (particuliere) initiatieven voor de aanleg van kleinschalige zonneweides.

Benieuwd naar onze andere standpunten?