PvdA Groenlinks Eersel
Sociaal

Sociaal

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen de vrijheid heeft om te zijn wie zij zijn en de kans heeft zichzelf te ontplooien. Wij geloven erin dat solidariteit onze samenleving beter, sterker en eerlijker maakt. Wij zetten in op inclusiviteit.
Daar hoort een overheid bij die mensen ondersteunt wanneer ze dat nodig hebben. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. Armoede mag niet bestaan en iedereen moet de zorg krijgen die diegene nodig heeft.

Waar gaan we voor?

 • Het aanpakken van eenzaamheid, (verborgen) armoede en jeugdproblematiek heeft voor ons prioriteit. Wachtlijsten zijn onacceptabel.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers moeten we koesteren, waarderen en ondersteunen. Zij zijn onmisbaar bij het draaiende houden van de gemeenschap.
 • De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor het op weg helpen van vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten wanneer zij zich hier vestigen.
 • Ook mensen met een aanvullende woonvraag (zoals statushouders en mensen met een zorgvraag) moeten betaalbaar kunnen wonen in een fijne wijk. De gemeente zorgt voor voldoende woningen waar in passende zorg en/of begeleiding voorzien wordt.
 • Organisaties als Eerselvoorelkaar, Buurtgezinnen en Steunpunt Mantelzorg moeten hun werk kunnen blijven voortzetten.
 • Wij bezuinigingen niet op gemeentelijke zorg en sociale zekerheid.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijs en de gemeente zelf.
 • De gemeente zorgt ervoor dat gecontracteerde kinderopvangorganisaties altijd voldoende noodplaatsen hebben voor geïndiceerde kinderopvang,
 • Inwoners van onze gemeente moeten oud kunnen worden in eigen dorp.
 • Investeren in kunst en cultuur, omdat die een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving: het zorgt voor ontspanning en zet mensen aan het denken. Concreet betekent dit onder meer dat we, in samenwerking met andere gemeenten, financiële steun zullen geven aan de herinrichting van het Kempenmuseum. Die biedt interessante mogelijkheden om lessen te trekken uit de eigen Kempische cultuurhistorie.
 • Inspraak voor jongeren. Denk aan een jeugdgemeenteraad voor basisschoolkinderen en een jongerenraad die punten voor de gemeenteraad kunnen agenderen.
 • Een ruimhartig armoedebeleid. Mensen die ondersteuning nodig hebben van de overheid worden niet in de steek gelaten.
 • Alle gemeentelijke gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking (Agenda 22). Dit geldt ook voor de openbare ruimte. De gemeente gaat zich daarbij ook inspannen om dit te stimuleren bij particuliere bedrijfspanden.
 • De Eerselse markt wordt toegankelijk(er) voor rolstoelgebruikers en er komt daar een invalidentoilet.
 • Jongeren die actief zijn met festivals, carnavalswagen en jeugdwerk verdienen onze ondersteuning. Jongeren op straat zijn lang niet altijd lastig en meestal goed benaderbaar. Geef ze geen vooroordeel maar een beetje ruimte.
 • Wij nemen de inclusie-agenda die opgesteld is samen met de ASD (Adviesraad Sociaal Domein) en PMB (Platform voor Mensen met een Beperking) serieus en willen dat de gemeente daarover met deze organisaties in overleg blijft.
 • Herindicatie voor WMO moet worden vereenvoudigd waarbij maatwerk moet worden geleverd.

Benieuwd naar onze andere standpunten?