1) Daan van den Broek (Eersel)

Daan is de jongste lijsttrekker van onze gemeente en staat symbool voor de continuïteit binnen onze lokale partijcombinatie. Vier jaar raadswerk hebben haar vruchten afgeworpen. Hij staat te popelen om de komende raadsperiode weer aan de slag te gaan.  Als leraar geschiedenis is hij complexe vraagstukken snel meester. Goede zorg voor de kwetsbare mensen om ons heen staat bij hem hoog in het vaandel. Daan vindt dat iedereen een bijdrage moet leveren aan duurzaamheid en dat geldt ook voor de gemeentelijke organisatie zelf. Megastallen zijn hem een doorn in het oog. Hij is geboren en getogen in Steensel en weet wat de mensen bezig houdt. Het is vanzelfsprekend dat onze energieke lijsttrekker weet wat er bij de jeugd speelt. Zijn vrije tijd gebruikt Daan om de natuur (en vogels) dicht bij huis en in verre landen te ontdekken.

   
 

2) Willem de Laat (Eersel)

In de afgelopen periode heeft Willem gemerkt dat een goed samenwerkend college van burgemeester en wethouders essentieel is voor een daadkrachtig gemeentebestuur. Na acht jaar fractievoorzitter is Willem nog steeds wars van vriendjespolitiek. Zo vindt hij bijvoorbeeld dat de gemeente veel meer een eigen beleid moet ontwikkelen en uitvoeren dan achter de plannen van projectontwikkelaars aan te lopen. Als vader van twee dochters gaat de zorg van Willem ook uit naar de toekomst van onze leefomgeving. Blijven onze kernen voldoende aantrekkelijk voor jonge gezinnen die het dorp vitaal houden? Gaan wij wel in voldoende mate zorgzaam om met het milieu? Volgens Willem hoort schaliegas in de grond en kernafval niet.    

 

   
  3) Frank Cools (Knegsel)

Na 25 jaar is Frank weg geweest woont Frank weer in Knegsel. In die periode werkte hij onder andere als fractiemedewerker bij de Tweede Kamer en was vele jaren voorzitter van de PvdA in zijn vorige woonplaats. Als reservist heeft hij twee keer de Nederlandse militairen in Afghanistan bijgestaan bij het adviseren van plaatselijke overheidsinstanties. In het dagelijkse leven is hij adviseur rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een vakgebied dat in de politiek goed van pas kan komen. Frank vindt het belangrijk dat politiek dicht bij de mensen staat. De gemeenteraad is er voor alle inwoners. Daarbij is het soms onvermijdelijk om compromissen te sluiten. Behoud van het eigen karakter van onze 6 kernen maakt ieder dorp bijzonder. Zo heeft het verenigingsleven in Wintelre mogelijk te maken met andere problematiek dan die van het dorp Eersel. Van de gemeente zal dit altijd om maatwerk vragen.
In zijn vrije tijd is Frank met de fiets onderweg in de Kempen of werkt hij in zijn bos(je). 

   
 

4) Ad van de Ven A.G.M. (Eersel)

Met vele jaren raadslidmaatschap en ervaring als wethouder is Ad de nestor van onze partij. Hij kan in de gemeenteraad gerust worden gezien als de expert op het gebied van duurzaamheid. Al jaren zet hij zich in voor de bescherming van oude, karakteristieke gebouwen en plaatsen in de gemeente. Sinds lang gaat hij de strijd aan tegen de verschraling van de dorpen. Zo is het zijn overtuiging dat een lagere school bijdraagt aan de vitaliteit van het dorp. Als ondernemer ziet hij als geen ander het belang van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen in de gemeente.  Ad vindt dat er een oplossing moet komen voor de Eindhovenseweg die zijn geboorteplaats Steensel in tweeën deelt.
In de tijd die Ad over heeft leert hij wandelend en fietsend alle hoekjes van de gemeente kennen.

   
  5) Tamara Maas (Eersel)

Over haar principes zegt Tamara dat deze vooral "sociaal en groen" zijn.
Als fysiotherapeut is ze helemaal thuis in de problematiek waar de zorg tegenwoordig mee te kampen heeft. Uit haar periode als raadslid weet ze dat je als gemeentebestuur het collectieve belang moet dienen. "Dat neemt niet weg dat er ruimte moet zijn voor het individu" aldus Tamara.  En deze aandacht voor het individu moet ook doorklinken in de huidige hervormingen van de zorg. Het klinkt mooi dat het beleid voor de zorg voortaan een gemeentelijke aangelegenheid wordt. Dicht bij de mensen waar het om gaat. Maar dat daarbij minder geld beschikbaar is dan voorheen baart haar grote zorgen. Ook in de zorg zal maatwerk moeten worden geleverd. Iedereen die dat nodig heeft moet zorg kunnen krijgen waarbij zij die dat zelf kunnen de regie moeten hebben. Tamara is betrokken bij Duizel. Zo is ze lid van de medezeggenschapsraad van de Sint Janschool en in de weekenden staat ze langs de lijn bij Dosko.

   
 

6) Chris Tönissen (Eersel)

Landinrichter met een grote passie voor de natuur

     
 

7) Fon Verhoeven (Steensel)

Elke dag op de fiets naar ASML en secretaris van onze club

     
 

 

8) Ineke Brave (Eersel)

Oma, mantelzorger en fervent amateurmuzikant

     
 

9) Frank Willemse (Eersel)

Actief in het beroepsonderwijs voor jongeren

     
   

10) Ria van der Aalst-Dierks (Eersel)

Druk met het beheer van 3 ontmoetingscentra voor senioren

     
 

11) Gerrit Smits (Eersel)

Bestuurder van tennisvereniging; wil ook de natuur de ruimte geven

     
 

12) Pink van Veen (Eersel)

Bestuurder bij Vitalis Woonzorg Groep en thuis mantelzorger

 

     
 

13) Arie Murk (Steensel)

Zorgzame vader zit in de dorpsraad en zingt in z’n bigband

     
 

14) Maria Keeris (Eersel)

Werkzaam in het basisonderwijs

     
 

15) Tom Verspaandonk (Eersel)

Vrijwilliger in de zorg en bestuurslid Stichting Leergeld

     
 

16) Ad Bastiaanse (Eersel)

Onderwijsman die de zorg voor het milieu hoog in het vaandel heeft

     
 

17) Huub Ambrosius (Steensel)

Verdeelt zijn tijd tussen TUe, zijn kinderen, tennis, fietsen en het voorzitten van onze club

     
 

18) Mieke van Rooij-Scholten (Eersel)

Secretaresse bij de Rabobank en supporter bij de hockey

     
 

19) Ton Schilders (Eersel)

Interieurbouwer, docent MBO en penningmeester van onze club

     
 

20) Claartje van Hoof (Eersel)

Vrijwilligerswerk en volksuniversiteit

     
 

21) Henk Jonk (Eersel)

Maakt zich sterk voor duurzame zorg

     
 

22) Marlise Steultjens (Eersel)

Vrijwilliger bij seniorenweb en host van de mailgroep rouwverwerking