Raadsfractie
In de gemeenteraad worden wij vertegenwoordigd door Willem de Laat en Daan van den Broek.

Daan van den Broek Willem de Laat

Wethouder
Namens de PvdA-GroenLinks zit wethouder Chris Tönissen in het college van B&W.

Chris Tönissen

Fractie-plus
De fractie-plus is het wekelijkse overleg van fractieleden plus enkele partijgenoten. Tijdens dit overleg wordt de politieke agenda besproken. Daarnaast komen allerlei onderwerpen aan bod die de gemeente kunnen raken. Dit overleg dient als klankbord voor de fractie. Daarnaast zijn de leden van de fractie-plus beëdigd als commissielid en kunnen zij namens PvdA-GroenLinks het woord voeren in de raadscommissie.
De fractie-plus bestaat uit Fon Verhoeven, Frank Willems, Johan van Esch en Frank Cools.

 
Fon Verhoeven Frank Willems Johan van Esch Frank Cools

Partij
Het bestuur van de Eerselse PvdA-GroenLinks bestaat uit de volgende drie personen

  • Frank Cools, voorzitter
  • Fon Verhoeven, secretaris
  • Mieke van Rooij-Scholten